Historia 07.04.2018 “Życie w PRL”


113

Na zajęciach omawialiśmy różnice miedzy czasami Gomułki a czasami Gireka.

Dodatkowo oglądaliśmy polskie kroniki  filmowe z lat 70 i 80.