Geografia z el. przyrody 14.04.2018


145

Kontynuacja tematyki pojezierzy. Wstęp do warunków życia w wodzie.

Pytania sprawdzające wiedzę ucznia z zakresu materiału–Pojezierza Polski (str.114-116) + materiały dodatkowe

  • Czy umiesz wyjaśnić pojęcie pojezierzy?
  • Czy umiesz wskazać na mapie i ołówkiem narysować granice trzech największych pojezierzy w Polsce?
  • Czy wiesz jakie są najwyższe wzniesienia poszczególnych pojezierzy i znasz ich wysokość?
  • Czy wiesz, gdzie położone są największe i najgłębsze jeziora w Polsce, koło jakich miast, czy umiał/a byś rozpoznać je po kształcie?
  • Czy wiesz w wyniku jakiego procesu powstały pojezierza i jakie formy ukształtowania powierzchni o tym dowodzą?
  • Czy wiesz jak ważne przyrodniczo i krajobrazowo są tereny pojezierzy, czy znasz ich szczególne cechy, unikalne w skali Polski i Europy?

Test z pojezierzy 28.04.2018

Poprawa z pobrzeży 21.04.2018