Geografia 7/4/2018 i 14/4/2018


122

Temat: Wstęp do kartografii. Mapy.

  1. Czym jest kartografia,
  2. czym jest mapa,
  3. jakie rozróżniamy rodzaje map,
  4. rodzaje odwzorowań kartograficznych,
  5. czym jest skala mapy.

dodatkowe materiały