Geografia 24/03/2018


170

T: Lodowce i lądolody.

Materiał poświęcony lodowcom i lądolodom   w podręczniku nie znajduje się w dziale  z hydrosferą. Trochę informacji znajdziecie na str.153-158. Niemniej jednak większość tam informacji zawartych są poświęcone przekształceniom polodowcowym, ale wytłumaczone są najważniejsze pojęcia jak granica wieloletniego śniegu, pole firnowe, firn. Znacznie więcej informacji macie w materiałach dodatkowych, które wam rozdałem.

Poniżej zamieszczam kilka dodatkowych informacji na powyższy temat.

Materiały ponad programowe

BBC Potęga Planety – Lodowce-Film