Geografia 21.04.18


86

Temat: Współrzędne geograficzne. Wprowadzenie

Na lekcji dowiedzieliśmy się czym jest szerokość geograficzna oraz długość geograficzna. Wspomnieliśmy o linii zmiany daty jak również o strefach czasowych.

Nauczyliśmy się rozróżniać wartość w stopniach, minutach i sekundach. Za pomocą współrzędnych określaliśmy punkty na mapie. Na następnej lekcji będziemy ćwiczyć to w praktyce.