Geografia 17 i 24/03/2018


143

Temat: Atrakcje turystyczne Polski.

Na kolejnych dwóch lekcjach klasa szósta będzie prezentować  referaty dotyczące ważniejszych miast i atrakcji turystycznych  w nich się znajdujących. Referaty maja być przygotowane  dwójkami, na pierwszy ogień bo już za tydzień 17/03 zajmiemy się naszą stolicą. Tydzień później omówimy atrakcje turystyczne Gdańska i Krakowa. Z tego działu nie będzie testu. Oceny uzyskane z referatów będą ocenami zastępczymi traktowanymi podobnie jak te z testów. Ważne jest by uczniowie klasy szóstej nabrali wprawy w prezentacji treści na forum. Zaczniemy od skromnego forum bo od forum klasowego, choć z tego co mi wiadomo na lekcjach mogą pojawić się goście. Referat tj. jego prezentacja nie powinna zająć dłużej niż 20-25 min. Ważne jest by obie osoby brały udział w prezentacji. Oceniana będzie zarówno treść referatu jego ciekawość, poprawna forma jak i sposób przekazu. Każdy referat będzie zakończony krótką dyskusją na temat tego czego w referacie zabrakło, co mogło by zostać dodane by referat stał się bardziej ciekawy.
Poniżej zamieszczam krótki szkic można nim się wesprzeć przy przygotowaniach.
Wstęp
Chciał bym aby w tym miejscu było przedstawione miasto, które opisujecie. Gdzie się znajduje, kiedy powstało jaka jest jego historia, jak wygląda obecnie ile ludzi zamieszkuje. Krótko mówiąc ogólne informacje pozwalające słuchaczowi przybliżyć miasto.
Rozwinięcie
W tej części powinna znaleźć się część merytoryczna czyli właściwa zgodna z tematem czyli ważniejsze atrakcje turystyczne i ich opis. Może historie i tajemnice z nimi związane. Skupiamy się na najważniejszych tych, które są dla turysty najistotniejsze. Od was zależy ile to będzie obiektów.
Zakończenie
To część podsumowująca całość a mianowicie należy wykazać wagę miasta jako celu turystycznego na podstawie obiektów opisanych powyżej. Osoba słuchająca po tej części ma nabrać pewności ze to ma być kolejny cel podróży.