Geografia 17/03/2018


105

Temat: Wody podziemne. (strona w podręczniku 105-107)

Praca domowa 

Zeszyt ćwiczeń strona 52 i 53 zad.1,2,3,4