Geografia 14.04.2018


141

Temat: Zasoby wód słodkich – powtórzenie.

Test  z zasobów wód słodkich 28.04.2018

Dodatkowo opis pojęć: akumulacja i erozja w załączniku.

Akumulacja i erozja