Geografia 13/01/2018


95

Temat: Krajobrazy rolniczo – wiejskie w Polsce. (str.129-131)

Praca domowa 

Zeszyt ćwiczeń str.48 i 49 , zad.1,2,3