Geografia 13/01/2018


148

Temat: Powtórzenie wiadomości – Pogoda i klimat Polski.

Na lekcji skupimy się na zagadnieniach, które pojawią się na teście, ten odbędzie się 20/01/2018. Wszelkie potrzebne materiały znajdują się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń. Materiały dodatkowe są zamieszczone we wcześniejszych wpisach oraz poniżej.

Jak zwykle w okolicach czwartku pojawią się pytania sprawdzające wiedzę ucznia.

W ramach przygotowań do testu będą do zrobienia ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, ćwiczenia rozdam na lekcji.

Przewidywany termin oddania testów 27/01/2018. 

Ostateczny termin poprawy 24/02/2018

Materiały dodatkowe – czynniki pogodotwórcze

Materiały dodatkowe – klimat

Pytania sprawdzające wiedzę ucznia z zakresu materiału.

  • Czy znasz podstawowe pojęcia z zakresu tematu elementy pogody takie jak np.: amplituda, izobary, układ niżowy, wyżowy, cyklon, antycyklon, ciśnienie atmosferyczne,  efekt Coriolisa itp.?
  • Czy wiesz, jak wygląda układ wysokiego i niskiego ciśnienia jak ułożone są izobary?
  • Czy wiesz jak powstaje wiatr, z jakim innym elementem pogody jest związany ?
  • Jakie znasz rodzaje wiatrów i jak są wiatry podzielone?
  • Czy wiesz co to jest globalna cyrkulacja powietrza, czy umiesz tą cyrkulację opisać?
  • Jakie są elementy pogody?
  • Jakie są opady i osady i czy wiesz, jak powstają?
  • Jakie są strefy klimatyczne na naszej planecie i czy umiesz je wskazać na mapie?
  • Jakie są czynniki klimatotwórcze?
  • Jakie są składniki pogody?

Osoby, które zdecydują się na opcję pisemną na ocene celującą muszą skupić się bardziej na klimacie Polski oraz na skłądnikach pogody zgodnie z zapowiedziami z ubiegłej soboty.

Miłej nauki i powodzenia.