Geografia 07.04.2018


98

Temat: Zasoby wód słodkich – powtórzenie.

Test z zasobów wód słodkich 28.04.2018

Pytania sprawdzające wiedzę ucznia z zakresu materiału.

 • Jak wygląda obieg wody w przyrodzie?
 • Jak zbudowana jest rzeka?
 • Co to jest przepływ rzeki?
 • Co to jest: dorzecze, zlewisko, dział wodny, erozja i jej rodzaje, delta, meandry
 • Jakie są rodzaje zasilania rzek?
 • Jaki jest podział rzek ze względu na ich zasilanie?
 • Co to jest jezioro?
 • Wyjaśnij pojęcia: jezioro odpływowe, jezioro bezodpływowe, jezioro przepływowe
 • Wymień i krótko opisz typy jezior oraz podaj po dwa przykłady z każdego typu.
 • Co to jest wieloletnia zmarzlina?
 • Co to są i jak powstają wody podziemne?
 • Co to są wody artezyjskie?
 • Co to są lodowce i jak powstają?
 • Wiesz co oznaczają pojęcia związane z glacjologią: firn, pole firnowe, granica wieloletniego śniegu.
 • Jakie są i jak wyglądają formy polodowcowe?
 • Jak zbudowany jest lodowiec?
 • Jakie lodowiec wykonuje ruchy?

Nie są to zagadnienia na test. Pytania te mają pozwolić uczniowi na upewnienie się czy jest dobrze przygotowany z materiału obowiązującego na test.

Miłej nauki i powodzenia.