“Dobre maniery ” 09.12.2017


207

Przebieg zajęć

  • “Rybka ” wysłuchanie opowiadania M.Musierowicz
  • “Jak rodzina zmieniła Rybkę w grzecznego chłopca” odpowiedz na pytanie s.12
  • “I co jeszcze ?” słuchanie wiersza i prezentacja litery “I, i” s. 16
  • “Nitka naszych pragnień” wykonanie ćwiczenia w karcie pracy s. 17

Proszę o uzupełnienie zeszytu do kaligrafii litera I , oraz o nauczenie się kolędy “Wśród nocnej ciszy” 2 zwrotki

Na następne zajęcia proszę o przyniesienie karty pracy nr 2, mój pierwszy zeszyt oraz z Teczki małego artysty kartę 7 i 8  kawałek cienkiej bibuły , klej i nożyczki

Zapraszam wszystkich serdecznie na koncert świąteczny, który odbędzie się w sobotę 16.12 o godz.12.00 na głównym holu w naszej szkole.Mile widziane stroje galowe . Proszę aby dzieci z klasy 0B  przyszły 20 minut wcześniej.

Mariola Bondarow