DARY JESIENI 14.10.


163

Przebieg zajęć:

I. JESIEŃ W SADZIE

  1. Czytanie tekstu „W sadzie” Marii Kownackiej (podręcznik s. 23) – omówienie; prace wykonywanie w sadzie, dlaczego należy jeść dużo owoców etc.; wymienianie drzew i krzewów, na których rosną owoce; budowa drzewa i krzewu.
  2. Zwrócenie uwagi na fakt, że nazwy roślin to rzeczowniki; podawanie przykładów rzeczowników (roślin).
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 36, ćw. 4 s. 37, ćw. 5 s. 38.
  4. Wprowadzenie pojęcia przymiotnika jako wyrazu określającego cechy, podawanie przykładów przymiotników.

II. OGRODY WARZYWNE

  1. Słuchanie tekstu „Jesień w ogródku warzywnym” (podręcznik s. 24) – omówienie; wymienienie i opis warzyw występujących w tekście oraz na ilustracjach pod tekstem.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 39.


III.  ROBIMY ZAPASY NA ZIMĘ

  1. Czytanie wiersza Ryszarda Przymusa „W spiżarni” (podręcznik s. 25) – rozmowa na temat gromadzenia zapasów na zimę; wyjaśnienie co to jest spiżarnia, wek; podawanie przykładów różnych przetworów.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 42.
  3. Rozmowa na temat Janusza Korczaka – patrona szkoły. Kolorowanie kolorowanki.

 

Praca domowa: ćw. 2 s. 42, ćw. 4 s. 40, dokończyć ćw. 5 s. 38. Nauczyć się na pamięć wiersza “W spiżarni” (podręcznik s. 25) oraz nazw miesięcy i pór roku na 04.11. Dla chętnych: ćw. 2 s. 36, ćw. 2 s. 39.