Czy wiemy, jacy jesteśmy – przebieg zajęć z dnia 4.11


177

Przebieg zajęć:

I. MOJE RODZEŃSTWO

  1. Opiekujemy się rodzeństwem – dzieci wymieniały wady i zalety posiadania rodzeństwa; opieka, pomoc, etc.
  2. Wiersz Bożeny Mściwujewskiej „Starsza siostra” s. 38/39 – samodzielne czytanie wiersza.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3 s. 60 oraz ćw. 5 s. 61 – dzieci wiedzą już co to jest „rodzina wyrazów”.

II.  JESTEŚMY KOLEŻEŃSCY I TOLERANCYJNI

  1. Tekst Jadwigi Stańczakowej „Umowa” s. 40/41 – omówienie; czy warto dotrzymywać danego słowa? jak powinniśmy zachowywać się w stosunku do osób niepełnosprawnych? czy można wykorzystywać ich niepełnosprawność?
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2 s. 63 i  ćw. 3, 4 s. 64.
  3. Czytanie na ocenę tekstu „Umowa” Małgorzaty Strzałkowskiej s. 43/44 – omówienie treści; ocena zachowania Karola, dlaczego powinniśmy być koleżeńscy i tolerancyjni?, dlaczego nie powinniśmy osądzać drugiego człowieka, zanim go lepiej nie poznamy;
  4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 65 oraz ćw. 4, 5 s. 66.

Praca domowa

– dokończyć ćw. 4 s. 64 (żółta kropka),

– ćw. 3 s. 65,

–  ćw. 6 s. 96,

przyniosę rekwizyty związane z Polską (mogą to być pocztówki, monety itp.),

NA ZAJĘCIA 25 LISTOPADA- Przeczytam lekturę Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka” – link do strony z bajką:

http://stara.centrumbajki.pl/resource/bajki/janina-porazinska-szewczyk-dratewka.pdf

Życzę przyjemnej lektury.

Pozdrawiam,

Marzena