Calineczka – spotkanie z lekturą- przebieg zajęć z 7.04


100

Przebieg zajęć

I. WITAJ, CALINECZKO!

  1. Baśń Hansa Christiana Andersena “Calineczka”
  • omówienie treści baśni, wskazanei tytułu, autora baśni oraz głównego bohatera i pozostałych postaci;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 90, ćw. 3,4 s. 91, ćw. 1 s. 92.

II. PRIMA APRILLIS- UWAŻAJ, BO SIĘ POMYLISZ!

  1. Wiersz Anny Banak „Kwiecień – Pleciuga” s. 50 oraz wiersz Juliana Tuwima „Cuda i dziwy” s. 51- czytanie wiersza przez dzieci i omówienie; interpretacja przysłowia „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”, 1 kwietnia – Prima Aprilis, jakie powinny/ nie powinny  być primaaprilisowe żarty- wypowiedzi dzieci.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 95 oraz ćw. 6 s. 96.

 

Praca domowa

  • na następne zajęcia proszę przynieść trzecią i czwartą część ćwiczeń;
  • proszę przepisać do zeszytu i zapamietać zasady pisowni z “rz” po spółgłoskach: b,p,d,t,g,k,ch,w,j s. 92 w ćwiczeniach;
  • ćw. 3 s.93;
  • napisać w zeszycie opowiadanie na temat wybranej przygody Calineczki oraz ozdobić pracę rysunkiem Calineczki – minimum 3 zdania samodzielnie ułożone przez dzieci 🙂 .