BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY – przebieg zajęć z dn.07.10


209

LUBIĘ RYSOWAĆ.

1.Powtórzenie ostatnio poznanych głosek.

2.Wprowadzenie i, I na podstawie wyrazów „igła” i „Iga”.

 • Wysłuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza „Tańcowała igła z nitką“ Jana Brzechwy, wypowiedzi na temat wiersza;
 • omówienie ilustracji z podręcznika s. 18 – zwrócenie uwagi na wyrazy zawierające głoskę „i”;
 • rysowanie serwetki po śladzie (ćw. 1 s. 22);
 • wprowadzenie głoski „i” , „I”- prezentacja pisowni, ćwiczenia w kreśleniu litery w powietrzu; sylabizowanie i głoskowanie wyrazów zawierających nowo poznaną głoskę;
 • tekst “Irysy i irysy” s. 19 – omówienie; zwrócenie uwagi, że mamy dwa rodzaje irysów;
 • ćwiczenia w pisaniu ćw. 2 s. 23.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY.

1.Wprowadzenie u, U oraz ó, Ó na podstawie wyrazów „ulica”, „Ula” oraz „kółka”, „Józek”.

 • zwrócenie uwagi dzieci na fakt, że głoska „u” zapisywana jest w dwojaki sposób;
 • rozmowa na temat ulicy przedstawionej na ilustracji s. 20 podr.; dzieci wypowiadają się na temat bezpiecznego zachowania się na drodze;
 • tekst „Ulica” s. 21 – rozmowa na temat tekstu;
 • wprowadzenie głoski „u”, „U” – prezentacja, szukanie wyrazów zawierających nowo poznaną głoskę; ćwiczenia w sylabizowaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s.24, ćw. 2, 3, 4 s. 25,
 • wprowadzenie „ó”, „Ó” – prezentacja, porównanie do innej głoski, która jest bardzo podobna ale nie zawiera kreseczki;
 • ćwiczenia w pisaniu i sylabizowaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 12, s. 28, ćw. 1, 2 s.29, ćw. 4 s.32;

Praca domowa

Uzupełnię zeszyt do kaligrafii o nowo poznane samogłoski  (s.7 i 8 bez  litery M).

 

Na następne zajęcia proszę, żeby dzieci przyniosły ćwiczenie cz.1, podrecznik oraz kredki i ołówek.

Pozdrawiam,

Arletta K.