Bezpieczeństwo najważniejsze 7.10.2017


209

Przebieg zajęć

  • “Zosia i jej dom” przedstawienie postaci połączone z opowiadaniem o przyjętych zasadach bezpieczeństwa .
  • “Zosia i niewidzialny smok” słuchania opowiadania i rozmowa na temat jego treści
  • “Bezpiecznie czy nie ” mini quiz sprawdzający umiejętności oceny sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
  • “Sylabowe zgadywanki” ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów
  • “Ważne telefony” odgrywanie scenek wzywania pomocy, utrwalenie numerów alarmowych
  • “Dinozaur dla przyjaciela” wyklejanie sylwety dinozaura z Teczki małego artysty.
  • “Wesołe zabawy z litera “o” ćwiczenia utrwalające obraz graficzny litery “o”

Na następne zajęcia potrzebne będą , karta pracy nr 1, zeszyt do kaligrafii, Teczka małego artysty karta nr 3, biała kartka .

Mariola Bondarow