Bądźmy bezpieczni – przebieg zajęć z 14.04


102

Przebieg zajęć:

I. JAK UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY

  1. Omówienie podstawowych zasad pierwszej pomocy. Tekst „Spokojnie to tylko wypadek!” s. 58/59 – omówienie; dlaczego wszyscy powinni znać zasady udzielania pierwszej pomocy?, różne sytuacje, w których bardzo ważne jest szybkie udzielenie pomocy; telefony alarmowe.
  2. w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 8, ćw. 4, 5 s. 9 oraz ćw. 6 s. 10.

II. OBYCIE UMILA ŻYCIE

  1. Tekst Ryszarda Przymusa “Dzień Uprzejmości” s. 64 – omówienie; na czym  polegał Dzień Uprzejmości w klasie? przyjazna atmosfera w klasie; czy i my mamy Dzień Uprzejmości w swojej klasie?
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 3 s. 24 oraz ćw. 5 s. 25 – “nie” z przymiotnikami piszemy łącznie; “rz” po spółgłoskach – zapisanie notatki “To ważne” do zeszytu – s.24.

III. INNI

  1. Tekst Dariusza Czaplińskiego “Inni” s. 65 – omówienie na czym polega “inność”, zwrócenie uwagi na fakt, że każdy ma prawo być sobą i należy szanować inność, która nie będzie prowadziła do złego.

Zadanie domowe:

  • ćw. 3 s. 27 – proszę przygotować ustne wypowiedzi na temat swojego wyglądu z zastosowaniem słownictwa zawartego w ćwiczeniu;
  • ćw. 5 s. 27;
  • ćw. 1. s. 97 – dla chętnych dzieci 🙂
  • na następne zajęcia proszę przynieść książki z biblioteki, będziemy oddawać :). 

Pozdrawiam

Marzena