BĄDŹMY BEZPIECZNI 14.04.


83

I. CZYTAMY ZE ZROZUMIENIEM

  1. Czytanie ze zrozumieniem – samodzielne uzupełnianie karty pracy.

II. KORZYSTAMY Z RÓŻNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI

  1. Rozmowa na temat różnych środków komunikacji; wyjaśnienie pojęcia „komunikacja”.
  2. Czytanie tekstów Katarzyny Szantyr „Jedziemy autobusem, tramwajem, metrem” (podręcznik s. 26) oraz „W samochodzie” (podręcznik s. 27) – omówienie; bezpieczeństwo podczas korzystania z różnych środków komunikacji miejskiej i podczas jazdy samochodem; jak zachowuje się kulturalny pasażer?
  3.  Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 43, ćw. 4, 6 s. 44.

III. WIEMY, CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ PIESZEMU

  1. Słuchanie tekstu „Gdy pieszy się spieszy, czyli jak bezpiecznie poruszać się po mieście” (podręcznik s. 28) – omówienie.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 46.

Praca domowa: Dokończyć ćw. 6 s. 44 (napisać w zeszycie przynajmniej 3 zdania),  ćw. 3 s. 43. Dla chętnych: ćw. 5 s. 44.

Na zajęcia 21.04. proszę, aby dzieci przyniosły ćwiczenia część 3 i 4.