21.04.2018, język polski klasa 4a i 4b


181

Przebieg zajęć:

  1. Polskie legendy.

Wprowadzenie w tematykę legend, poznanie definicji legendy, zapoznanie się z nową legendą ,,Wars i Sawa”, s.140 ,,Słowa na start! cz.I”, trening czytania, sprawdzanie rozumienia przeczytanych treści, opowiadanie wg chronologii wydarzeń, wypisanie z tekstu legendy po 10 wyrazów z ,,ó” oraz ,,u”, samodzielne ułożenie 6 zdań (po 3 z wyrazami z obu grup).

2. i 3. Przysłowia mądrością narodów.

Wyjaśnienie terminu przysłowie, ,,Słowa na start! cz.I”: ćw. 1, 2, 3/160.

Praca w grupach: Przedstaw bez użycia słów zaproponowane przysłowie: Czepił się jak rzep psiego ogona; Gdy kota myszy nie czują, śmiało sobie tańcują; Siedzieć cicho jak mysz pod miotłą; Czuć się jak ryba w wodzie.

Justyna Gotthardt