14. 04. 2018


127

Tematem dziejszych lekcji była wiosna. Najpierw przeczytaliśmy i omówiliśmy wiersz Leopolda Staffa pt.: “Marzec”. (duży podręcznik str. 180) i zrobiliśmy ćwiczenia 1,2,3 ze str. 180,181.

Nastepnie przeczytaliśmy tekst ze str. 182 – 183 i wykonaliśmy ćwiczenia 1-5.

Ostatnim tematem była ortografia: Pisownia wywazów z “ó” i “u”. (duży podręcznik str . 174).

Zadanie domowe

Duży podręcznik str. 175, ćwiczenia, 2,3 i 4.