10.03.2018


215

Przebieg zajęć

  • “Kornik” słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat
  • “O łakomym korniku” historyjka obrazkowa, s 47
  • “Kolorowy kubek” ćwiczenia grafomotoryczne , s. 41
  • “Zero, czyli nic” wysłuchanie rymowanki i wykonanie ćwiczenia na karcie pracy
  • “Egzotyczny ptak” utrwalenie znajomości figur geometrycznych, s.46
  • ” Wycieczka do Zoo” omówienie obrazka i wykonanie ćwiczenia na karcie pracy , ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, s 45
  • “Praca plastyczna”
  • “U jak usta” prezentacja zapisu graficznego głoski “u”

Praca domowa, proszę aby dzieci uzupełniły zeszyt do kaligrafii (U)

Karta pracy nr 3, mój pierwszy zeszyt, Teczka małego artysty karta nr 15.

Mariola Bondarow