09.12.2017 Historia. Powtórzenie materiału.


243

Na zajęciach odbyło się powtórzenie materiału przed testem. Miał on się odbyć 16.12.2017r., jednak w związku z Mikołajkami organizowanymi w szkole termin został przesunięty na 13.01.2018.

Lista zagadnień:

-Flaga Polski, godło, hymn.

-kto to patriota?

-panstwa graniczące z Polską (7)

-znajomość 4 legend z podręcznika

-daty: chrzest Polski, zjazd w Gnieźnie, koronacja Bolesława Chrobrego

-postać Mieszka I i Bolesława Chrobrego

– pierwszy polski męczennik

-religia przyjęta przez Mieszka I

-pierwsza stolica Polski