Zajęcia Historia 25.11


178

Przerobienie i powtórzenie tematu Powstanie Stanów Zjednoczonych

Zadanie domowe Notatka z lekcji oraz ćw 2,3 atr 21

Przypominam o teście 9 grudnia