Język polski 25.11.2017 r. 2 gim


214

Lekcja 28, 29
Temat: W kręgu średniowiecza
(Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego)
Prasa s. 42-51. Omawiamy czym jest „prasa” i jakie ma znaczenie.

Lekcja 30
Temat: Śladami epoki
(Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego)
Omawiamy najważniejsze wydarzenia epoki s.52-53.

Test 16.12.2017 r.:
Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami s.8-55 (należy znać wszystkie „ważne wiadomości” na żółtym tle oraz potrafić wyjaśnić pojęcia
z „mapy myśli” s. 54)