Język polski 13.01.2018


128
 1. Definicja filmu jako kondensacji wielu dziedzin sztuki, ruchomej fotografii oraz dzieła zbiorowego.
 2. Odpowiedź na pytania:
  – co to jest film?
  – od kogo zależy powstanie dzieła filmowego?
  – funkcja i rodzaje filmów?
  – jak powstaje film?
  – jaka jest rola montażu?
  – elementy składowe filmu – klatka, kadr, plan, ujęcie, scena, sekwencja.

3.  Stworzenie planu narracji dla filmu fabularnego i serialu – warsztaty.