Zajęcia z dn.07.04


124

Temat:”Płynąć nie tylko pod żaglami”

1.“Co pływa,co tonie”– zabawa badawcza,obserwowanie i próba zrozumienia przyczyny zjawiska pływania i tonięcia. “Lekkie i ciężkie”- szacowanie wagi przedmiotów i kształtowanie umiejętności ich grupowania według wagi i stosowania określeń stopniujących.

-karta pracy s.21

2.”Jak nasza mama obroniła statek przed burzą”– słuchanie i omawianie opowiadania J.Papuzińskiej. Poznanie nazw różnych środków transportu wodnego.Wykonanie łódki z papieru – puszczanie jej na wodzie.

3.”Załoga na statek”– zabawa ruchowo-matematyczna- kształcenie umiejętności dobierania się w grupy o określonej liczbie.

4.“Po co są statki”– zabawa dydaktyczna o transporcie wodnym: po co ludzie wymyślili statki? co można przewozić statkami? ustalenie znaczenie słowa”transport”.

– karta pracy s.23

Na następne zajęcia proszę, żeby dzieci przyniosły karty pracy “Powietrze”.

 

Pozdrawiam

Lidia Podemska