Zajęcia 9.12.2017


174

KRĄG TEMATYCZNY: OPIEKUNOWIE ZWIERZĄT

Przebieg zajeć:

1.Przywitanie, kalendarz.

2.”O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”- wysłuchanie opowiadania H.Łochockiej i rozmowa na temat jego treści, uświadomienie trudnej sytuacji ptaków w okresie zimy, dokonanie oceny postępowania głównej postaci

3.„Karmnik”- uświadomienie potrzeby systematycznego dbania o ptaki.

4.„U nas ciepło, a za oknem…”- obserwacja ptaków.

5.„Ptaki odlatujące i zimujące”- doskonalenie umiejętności klasyfikowania ptaków na odlatujące i zimujące,

6.Kolorowanie ptaków według instrukcji (teczka małego artysty).

7.Losowanie mikołajkowe.

8.Nauka kolędy „Przybieżeli do Betlejem”.

Praca domowa na 16 grudnia

Nauczę się pięknie śpiewać kolędę „Przybieżeli do Betlejem „.

Ćw.1 s.11- karty pracy „Ogień”.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń