Zajęcia 7.10.2017


189

Przebieg zajęć:

„Kiedy żyły dinozaury”.

1.Wspólne przywitanie w kręgu, kalendarz.

2.Oglądanie książek o dinozaurach.

3.„W dawnych czasach…”– pogadanka na temat prehistorii Ziemi i dinozaurów, wyjaśnienie pojęcia paleontolog.

4.Wysłuchanie opowiadania pt.”Ciekawe, dlaczego wyginęły dinozaury” oraz wiesza pt.” Wehikuł czasu” autorstwa Doroty Rozwens.

5.Zabawy słowno-ruchowe.

6.„Dinozaur”- zabawa plastyczna rozwijająca umiejętności manualne.

 „W świecie pojazdów”.

7.„Podróżnicy”- pogadanka na temat sposobów podróżowania. Wyjaśnienie znaczenia słowa podróżnik.

8.Poznanie nazw figur geometrycznych płaskich.

9.„Samochód” – praca plastyczna- komponowanie obrazka z wyciętych figur geometrycznych według wzoru.

1o.”Pojazdy”– nazywanie i rozpoznawanie środków transportu.Przeliczanie elementów.Wyjaśnienie pojęcia „środki transportu”.

11.Klasyfikowanie środków transportu.

12.Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

Ćw.1 s.7 (karta pracy Ziemia)

“Gady prehistoryczne”- pokoloruję książeczkę oraz poproszę rodziców o przeczytanie nazw poszczególnych dinozaurów. Może uda mi się zapamiętać niektóre z nich.

Na kolejne zajęcia przyniosę:

  • kartę pracy Ziemia
  • kredki
  • ołówek
  • “Teczka małego artysty”- karta nr 5 “Wóz strażacki”

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń