Zajęcia 7.10


245

Krąg tematyczny:  Moja bezpieczna Ziemia. W świecie pojazdów.

  1. „Bezpieczny przedszkolak” – zabawa naśladowcza z elementami dramowej historyjki słownej;
    – odgrywanie scenek sytuacyjnych dotyczących bezpieczeństwa.
  2. Wykonanie ćw. 1 str. 7, 1 str.9, 1 str. 13 (ZIEMIA).
  3. Zagadki słowne dotyczące pojazdów lądowych.
  4. „W drogę!” – gra dydaktyczna, rozwijanie uwagi słuchowej, znajomości środków transportu lądowego, naśladowanie odgłosów pojazdów.
  5. „W  zaczarowanej krainie figur” – poznanie nazw figur geometrycznych płaskich, wyodrębnianie poznanych kształtów w najbliższym otoczeniu.
  6. “Samochód” – praca plastyczna- (karta nr 4a, teczka małego artysty)- komponowanie obrazka z wyciętych figur geometrycznych według wzoru.
  7. „Ważne numery” – zabawa dydaktyczna, poznanie numerów alarmowych (112, 997,998,999) – ćw. 1 str.14 (ZIEMIA).
  8. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

 

Praca domowa
1. Uzupełnię ćw. 1 str. 26 (Karty pracy ZIEMIA).

2. Przyniosę: –  kartę nr 4 “Warzywna gra”- pomoce czterolatka.
Proszę o wycięcie kwadratów wdłuż linii przerywanej.

3. Przyniosę jeden dowolny owoc i jedno warzywo.

Dobrego tygodnia!
Laura Matysiak