Zajęcia 7.04.2018


146

Krąg tematyczny:  SPOTKANIA NA ŁĄCE.

Wiosna na łące.

Przebieg zajęć:

  1. Analiza opowiadania A. Gajewskiej pt.” Kwiecień – Plecień”– wyjaśnienie znaczenia powiedzenia.
  2. „Kto mieszka na łące?” – rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt łąkowych.
  3. „Ile pszczół jest na kwiatku?” – zabawy matematyczne. Przeliczanie elementów w zakresie 1-6. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach – ćw. 1 str.24.
  4. Wykonanie ćw. 1 str. 25.
  5. „Żonkil” – konstrukcja z papieru.
  6. „Wiosenny bukiet” – kolorowanie kwiatów.
  7. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

Praca domowa
1. Przyniosę: –  z Teczki małego artysty:  kartę pracy nr 15
( Zwierzęta gospodarskie i ich młode)

  1. Kartkę z bloku technicznego
    3. Rękawiczkę gumową.

Pozdrawiam
Laura Matysiak