Zajęcia 7.04.2018


147

KRĄG TEMATYCZNY: „TĘCZOWA WIOSNA”.

Przebieg zajęć:

  1. Bajka edukacyjna autorstwa Honoraty Moczydłowskiej  pt.”Bubu i Pani Wiosna” – omówienie.
  2. Marzanna- omówienie symboliki.
  3. ”Wiosenne przemiany”– słuchanie wiersza M.Przewoźniaka pt.”Gdzie jest bałwan” i rozmowa na temat jego treści, dostrzeganie i nazywanie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla przedwiośnia.
  4. ”Karty pracy. Woda” s.14.
  5. „Idzie wiosna”– słuchanie wiersza E.Szelburg-Zarembiny, kształtowanie umiejętności opisywania wyglądu i nazywania ptaków powracających z ciepłych krajów.

6.”Wiosenne ptaki”– ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej oraz analizy sylabowej wyrazów („Karty pracy.Woda” s.13 ).

7.”Gdzie mieszkają ptaki?”– słuchanie ciekawostek dotyczących ptaków i ich mieszkań.

8.”Od korzenia do kwiatu”– wyróżnianie i poprawne nazywanie części roślin. („Karty pracy. Woda” s.15).

9.Praca plastyczna – żonkil.

10.Zabawy przy muzyce.

11.Podsumowanie zajęć.

UWAGA:

Na następne zajęcia przyniosę karty pracy „Powietrze”.

Zajęcia 14 kwietnia poprowadzi Pani Marta Wieczorek.

Pozdrawiam sedecznie

Agnieszka Kocoń