Zajęcia 4.11


264

Krąg tematyczny: GAWRY, NORY I DZIUPLE.

Przebieg zajęć:

  1. „Motyl – figurowy obrazek” – praca plastyczna, komponowanie obrazka z wyciętych figur geometrycznych według wzoru. Utrwalenie znajomości nazw figur, kolorów, wielkości.
  2. „Co się zmienia jesienią?” – rozmowa z wykorzystaniem symboli (prawda – fałsz), ćwiczenie logicznego myślenia, dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni.
  3. „Jestem sobie ogrodniczka” – przedmioty służące do uprawy roślin; nabywanie wiedzy na temat warunków potrzebnych do rozwoju roślin- ćw.1 str.21.
  4. „Kto kiedy zasypia?” – rozmowa kierowana na podstawie opowiadania czytanego przez nauczyciela, zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowania się do zimy wybranych zwierząt.
  5. „Domki zwierząt” – przyporządkowywanie do zwierząt ich miejsc zamieszkania, poznanie pojęcia „gawra”- ćw. 1str.22.
  6. „Czyje to ślady?” – łączenie śladów z sylwetami zwierząt ćw. 1 str.23.
  7. Nauka pląsu „Zajączek”.
  8. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

Praca domowa
1.  Przyniosę: –  kartę pracy „ZIEMIA” oraz 2 część „OGIEŃ”.
– wypożyczoną książkę z biblioteki.

Dobrego tygodnia!
Laura Matysiak