Zajęcia 3.03.2018


185

KRĄG TEMATYCZNY: OPOWIEŚCI MÓRZ I OCEANÓW

1.”Dokąd popłyniemy”-pokaz map połączony z  rozmową kierowaną. Ustalanie nazw widocznych akwenów: morza, oceany, rzeki,jeziora.

2„Gdzie jest woda?”– rozmowa kierowana.

3.„Mieszkańcy wód”– zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na środowisko, w jakim żyją.

4.„Dlaczego ryba pływa?”– rozmowa kierowana oraz nazywanie części ciała ryby i rysowanie po śladzie (karta pracy s.17).

5.„Opowieści muszelki”– wysłuchanie i analiza wiersza D.Gellner „Muszelki”, skupianie uwagi na treści utworu, dostrzeganie i opisywanie różnic w wyglądzie muszli oraz doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej podczas łączenia w pary (karty pracy s.18).

6.Wykonanie własnego akwarium.

7.Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

Na zajęcia 10 marca przyniosę z „Teczki małego artysty” – karta pracy „Żabki”- białą kartkę z bloku technicznego, papier kolorowy, kredki, klej.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń