Zajęcia 3.03


182

Zajęcia 17

Krąg tematyczny:  CZYSTOŚĆ NA CO DZIEŃ.

Moje przybory.

Przebieg zajęć:

  1. Wysłuchanie i rozwiązywanie zagadek dot. higieny jamy ustnej.
  2. Nauka i śpiew piosenki „Szczotka, pasta..”
  3. Wykonanie ćwiczenia 1 str.12.
  4. Wysłuchanie opowiadania „O Jurku, którego bolał ząb”- analiza treści.
  5. „Moje przybory”- wypychanie i przyklejanie elementów na półeczkę, niezbędnych do mycia zębów.
  6. „Czysty ząbek” – praca plastyczna z użyciem pasty do zębów.
  7. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

Praca domowa
1. Przyniosę: –  z Teczki małego artysty:  kartę pracy nr 7 ( Na zdrowie
i chorobę)

                      – kartki z bloku technicznego ( 2 czerwone, 1 zieloną)
kredki, nożyczki i klej.
– książki do biblioteki.

Dobrego tygodnia!

Pozdrawiam
Laura Matysiak