Zajęcia 24.03.2018


137

Krąg tematyczny:  WIELKANOC.

Wielkanocne zwyczaje i tradycje.

Przebieg zajęć:

  1. Pokaz i omówienie plansz związanych ze świętami Wielkanocnymi.
  2. „Święta w naszych domach” – wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń. Dostrzeganie podobieństwa tradycji i zwyczajów świątecznych w różnych domach.
  3. „Co wkładamy do koszyczka” – rozmowa, nazywanie i klasyfikowanie produktów. Symboliczne znaczenie.
  4. „Wielkanocny baranek” – wyklejanie watą.
  5. Analiza opowiadania M. Węgrzeckiej „Prosto z jajka”.
  6. „Śmigus – Dyngus” – M. Lewicka. Słuchanie i omówienie wiersza dot. staropolskiego zwyczaju oblewania wodą.
  7. Wykonanie ćw. 1 str. 19 oraz 1 str.20.
  8. „Pisanki”ozdabianie jajek.
  9. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

Praca domowa
1. Przyniosę: –  z Teczki małego artysty:  kartę pracy nr 13 ( Żonkil).
                     

RADOSNEGO ALLELUJA!

Pozdrawiam
Laura Matysiak