Zajęcia 24.03.2018


131

KRĄG TEMATYCZNY: „KOLOROWA WIELKANOC”

1.”Prosto z jajka”- wysłuchanie opowiadania M.Węgrzeckiej.

2.„Co wkładamy do koszyczka?”- rozmowa kierowana.Nazywanie i wyjaśnienie symboliki produktów do święconki.

3.„Wielkanocny baranek”- praca plastyczna techniką wyklejania waty.

4.„Świeta w naszych domach”- spontaniczne wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń.

5.„Kolorowe pisanki”- ozdabianie jajek według własnego pomysłu.

6.Karty pracy s.19.

7.„Staropolskie obyczaje”- prezentacja dotycząca lanego poniedziałku oraz słuchnie i omówienie wiersza M. Lewickiej „Śmingus – dyngus”.

8.Podsumowanie zajeć.

Praca domowa

Karty pracy. Woda” s.20.

WESOŁEGO ALLELUJA !

do zobaczenia 7 kwietnia

Pozdrawiam

Agnieszka Kocoń