Zajęcia 18.11.2017


267

KRĄG TEMATYCZNY: W CIEPLE I BLASKU OGNIA.

Przebieg zajęć:

1.”Symbole narodowe”– powtórzenie wiadomości, wskazywanie Warszawy na mapie Polski(karta pracy).

2.Krajobrazy Polski” – zapoznanie z mapą Polski, omawianie kształtu, kolorystyki.

3.”Iskierka”– zabawa integracyjna.

4.”Czym jest ogień?”– badanie właściwości ognia.

5.”Ludzie i ogień”– rozmowa o ludziach wykorzystujących ogień w swojej pracy oraz ćwiczenie matematyczne i percepcji wzrokowej (karta pracy s.3).

6.„Światło wokół nas”– rozmowa kierowana na temat zjawisk , poznawanie naturalnych i sztucznych źródeł światła.

7.„Awaria”– wysłuchanie opowiadania W.Widłaka i analiza jego treści „burza mózgów”- znaczenie sztucznego światła dla człowieka.

8.„Zabawy światłem i cieniem”– przeprowadzenie doświadczenia ze światłem.

9.Zabawy ruchowe z piosenką.:”Jedzie pociąg z daleka”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”.

Praca domowa

Ćw.1 s.4 – karty pracy”Ogień’.

Nauczę się na pamięć wierszyka Rafała Witka pt.”Ogień”

Ciepło, cieplej …Uff! Gorąco!

Już iskierki idą w tany!

Płomyk pląsa po węgielkach,

jakby był zaczarowany.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń