Zajęcia 17.03


190

Krąg tematyczny:  OPOWIEŚCI MÓRZ I OCEANÓW.

Mieszkańcy wód.

Przebieg zajęć:

  1. Ocena pracy domowej „ Kalendarz pogody”. Obserwowanie zjawisk atmosferycznych i oznaczenie na kalendarzu pogodowym.
  2. „Mieszkańcy wód” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie
    i nazywanie zwierząt żyjących w środowisku wodnym.
  3. Wykonanie ćw. 1 str. 11.
  4. „Dlaczego ryba pływa?” – rozmowa o przystosowaniu ryby do życia w wodzie, nazywanie części ciała ryby, rysowanie po śladzie, kolorowanie – ćw. 1 str.17.
  5. „Żabki w stawie” – praca techniczna z użyciem zgromadzonych i przygotowanych materiałów.
  6. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

Praca domowa
1. Przyniosę: –  z Teczki małego artysty:  kartę pracy nr 12 ( Baranek)
                      –  watę, nożyczki i klej,
 2 jajka (ugotowane na twardo), pisaki, naklejki i inne elementy
dekoracyjne potrzebne do wykonania pisanek wielkanocnych.

 

Dobrego tygodnia!

Pozdrawiam
Laura Matysiak