Zajęcia 14.10.2017


253

KRĄG TEMATYCZNY: MOJA BEZPIECZNA ZIEMIA

1.Przywitanie w kregu, kalendarz.

2.Zabawa dydaktyczna „Znam swój adres”.

3.”Ważne numery”– zabawa dydaktyczna, poznanie numerów alarmowych (112, 997,998,999) – ćw. 1 str.14 (ZIEMIA).

4.„Numer alarmowy 112”– wierszyk dla dzieci.

5.„A jeśli się zgubię”– zabawa dydaktyczna rozwijająca myślenie przyczynowo-skutkowego.

6.„Ważne telefony”– zabawa dydaktyczna- podział na 3 grupy- policjanci, lekarze, strażacy.

7.„Wóz strażacki”- zabawa plastyczna rozwijająca umiejętności manualne.

Z wizytą w bibliotece-pogadanka nt. poszanowania książek, kulturalnego zachowania w czasie wypożyczania książek. Wybór pozycji książkowych przez dzieci.

„Skarby w kłosie zamknięte”

1.”Jak powstaje chleb?”- pogadanka połączona z prezentacją ilustracji, układanie historyjki obrazkowej (karta pracy s.10).

2.Zabawy słowno-ruchowe.

3.Podsumowanie zajęć i zachowania uczniów.

Praca domowa

1.Wykonam ćw.1 s.26 (Karty pracy „Ziemia”).

2.Przyniosę:

-kartę nr 3 „Owoce”- pomoce czterolatka

–  kartę nr 4 „Warzywna gra”- pomoce czterolatka.
Proszę o wycięcie kwadratów wdłuż linii przerywanej.

3.Przyniosę jeden dowolny owoc i jedno warzywo.

Spotykamy się 28 października.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń