Zajęcia 14.10


252

Krąg tematyczny:  Smaki i zapachy Ziemi.

  1. Z wizytą w bibliotece- pogadanka nt. poszanowania książek, kulturalnego zachowania w czasie wypożyczania książek. Wybór pozycji książkowych przez dzieci.
  2. Ekspozycja owoców i warzyw przyniesionych przez dzieci-  oglądanie i nazywanie okazów, określanie kolorów, kształtów, podobieństw i różnic w wyglądzie.
  3. „Zgadnij, jaki to owoc” – zabawa badawcza, wielozmysłowe poznawanie owoców.
  4. Jesienny ogród – wyjaśnienie znaczenia pojęcia ogród. „Co wyrasta z korzenia?” – poznanie właściwości roślin.
  5. W spiżarni– robimy przetwory, poznanie podstawowych sposobów przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców, określanie smaków.
  6. Kompot– ćwiczenie graficzne, klasyfikowanie owoców i warzyw ze względu na sposób przetwarzania.
  7. Wykonanie ćwiczeń: 1 str.11, 1str.12.
  8. „Warzywna gra” – memory; zabawa dydaktyczna, utrwalanie nazw warzyw i owoców, doskonalenie pamięci wzrokowej.
  9. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

 

Praca domowa
1. Uzupełnię ćw. 1 str. 30/31 (Karty pracy ZIEMIA).

2. Przyniosę kartę pracy nr 5 „Grzyby” – pomoce czterolatka.
Proszę o wycięcie kwadratów wdłuż linii przerywanej.

Dobrego tygodnia!

Do zobaczenia za 2 tygodnie – 28.10.

Pozdrawiam
Laura Matysiak