Zajęcia 11.11.2017


229

Przebieg zajeć:

Udział w uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Z wizytą w bibliotece.

„Polska – moja ojczyzna”.

1.„Symbole narodowe”-pogadanka połączona z prezentacją flagi,godła i hymnu, budzenie świadomości narodowowej.

2.Anna Paszkiewicz „A to Polska właśnie”– wierszyki dla dzieci.Czytanie przez nauczyciela wybranych wierszy dotyczących tematyki symboli narodowych.

„Gawry, nory i dziuple”

1.Motyl – figurowy obrazek” – praca plastyczna, komponowanie obrazka z wyciętych figur geometrycznych według wzoru. Utrwalenie znajomości nazw figur, kolorów, wielkości.

2.”Ciekawe , dlaczego zwierzęta zasypiają na zimę”– wysłuchanie opowiadania, analiza treści.Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowania się do zimy niektórych zwierząt.

3.„Domki zwierząt” – przyporządkowywanie do zwierząt ich miejsc zamieszkania, poznanie pojęcia „gawra”- ćw. 1s.22.

4.„Czyje to ślady?” – łączenie śladów z sylwetami zwierząt ćw. 1 s.23.

Praca domowa

Karty pracy:

  • pokoloruję godło i flagę Polski w naszych barwach narodowych,
  • pokoloruję te elementy, które są charakterystyczne dla Polski.

Przyniosę karty pracy „Ziemia”, „Ogień” oraz latarkę.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń