Zajęcia 10.03.2018


157

KRĄG TEMATYCZNY: ODPŁYWAMY W ŚWIAT MARZEŃ.

Przebieg zajęć:

1.”Czym są marzenia?’- słuchanie wiersza J.Tuwima pt.”Dyzio Marzyciel”.

Uświadomienie sobie , czym są marzenia, ustalanie hierarchii marzeń.

2.”Ja i moje marzenia”- wypowiedzi dzieci.

3.”Podróż do krainy marzeń”- zabawa ruchowa.

4.”Odpływamy na wyspę marzeń”- słuchanie i identyfikowanie odgłosów morza, zabawa dramowa, rozwijanie wyobraźni oraz swobodnej ekspresji ruchowej i słownej podczas naśladowania podróży po wyspach marzeń.

„ KOLOROWE FIGURY”

1.”Kolorowe figury”- układanie kompozycji z figur geometrycznych.

2.Wspólna gra- „Colorama”.

„ILE TU JEST ŻABEK”

1.”Wiosenna matematyka”- zintegrowane działania matematyczne, doskonalenie umiejętności przeliczania oraz ustalania wyniku dodawania i odejmowania podczas manipulowania materiałem konkretnym.

2.„Żabki w stawie”- praca plastyczna z wykorzystaniem gotowych sylwet.

Praca domowa

Na nastepne zajęcia przyniosę kartę pracy nr 12 (dwie karty- co i kiedy?) oraz kartę pracy nr 14- zabawa w rymy-  pomoce czterolatka.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń