Zajęcia 10.03.18


187

Krąg tematyczny:  NA ZDROWIE I CHOROBĘ.

Jestem zdrowy.

Przebieg zajęć:

  1. Rozwiązywanie zagadek pracy lekarza i wyposażenia gabinetu lekarskiego.
  2. Wysłuchanie wiersza Grodzieńskiej pt. „Chory kotek”oraz opowiadania B. Ostrowickiej pt. „Jak Ola zachorowała..”.
  3. Rozmowa z dziećmi nt. „Kiedy należy pójść do lekarza?”. Opis przebiegu wizyty. Nazywanie czynności wykonywanych przez lekarza.
  4. Nazywanie i kolorowanie przedmiotów, które znajdują się w apteczce pierwszej pomocy – karta pracy przygotowana przez n-la.
  5. Apteczka pierwszej pomocy- praca techniczna z użyciem przygotowanych materiałów.
  6. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

Praca domowa
1. Przyniosę: –  z Teczki małego artysty:  kartę pracy nr 10 ( Żabki)
                      – karton (niewielki np. po butach dziecięcych)
– kilka kamieni
–  
krepinę / bibułę niebieską
nożyczki i klej.

Dobrego tygodnia!

Pozdrawiam
Laura Matysiak