Zajęcia z dn.18.11


172

Temat:”Gawry,nory i dziuple”

1.„Z wizytą u Pana Kreta” – słuchanie fragmentów „Calineczki”połączone z analizą treści, nabywanie wiedzy na temat jesiennych migracji ptaków, gromadzeniu zapasów.Domki zwierząt- przyporządkowywanie do zwierząt ich miejsc zamieszkania,poznanie pojęcia „gawra”

– „Calineczka” – karta pracy

– karta pracy „Ziemia”s.22

2.„Wielkie zapasy” -słuchanie opowiadania”Przezorne zwierzątko”- rozmowa o sposobach przygotowania się do zimy wybranych zwierząt:np. niedzwiedz(sen zimowy,gromadzenie tłuszczu pod skórą).jeż(szykowanie nor,sen zimowy)itp.

3.Rozpoznawanie i nazywanie kierunków w przestrzeni, wskazywanie położenia przedmiotów

Na następne zajęcia przynosimy kartę pracy„Ogień”

Przypominam o zebraniu godz.9.10:)

   Zapraszam!!!

Pozdrawiam

Lidia Podemska